Koliko bi potrebovali vaši najbližji?

Le z ustrezno zavarovalno vsoto bi poskrbeli za finančno varnost svojcev, če se vam kaj zgodi.

Prav skrb za družino je glavni razlog, zaradi katerega se posameznik odloči za sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti. To je razumljivo, saj lahko z njim zmanjša tveganje, da bi se morali njegovi svojci ob morebitni težki izgubi soočati še s hudimi finančnimi posledicami. A to bo držalo le, če določi ustrezno zavarovalno vsoto, kar pa jih skoraj tretjina skleniteljev ne upošteva. Kako visoka pa bi morala biti?

Z življenjskim zavarovanjem poskrbite za bližnje

Posamezniki se za sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti običajno odločajo ob pomembnih življenjskih prelomnicah, kot so poroka, rojstvo otroka, nakup nepremičnine. Podatki iz naše analize kažejo, da je bila povprečna starost zavarovane osebe ob sklenitvi življenjskega zavarovanja za primer smrti med letoma 2012 in 2017 38 let.

 

Zanimiva je tudi ugotovitev, da se za življenjsko zavarovanje odloča nekaj več moških kot žensk. Delež moških skleniteljev v obdobju 2012–2017 je bil 57 %, delež žensk pa 43 %.

 

Motivi za sklenitev zavarovanja so razumljivi. Ko od vas postanejo odvisni drugi člani družine, ali ko želite poskrbeti za poplačilo stanovanjskega kredita, če bi se vam kaj zgodilo, je življenjsko zavarovanje najbolj logična rešitev.

 

Za življenjsko zavarovanje se ne odločajte na podlagi cene

Da pa bo rešitev res ustrezna, se pri sklepanju življenjskega zavarovanja ne odločajte le na podlagi cene. Namen zavarovanja je, da zmanjšate tveganje, da bi se vaši svojci morali ob morebitni težki izgubi soočati še s hudimi finančnimi posledicami.

 

Bodite pozorni predvsem na ustrezno višino zavarovalne vsote in obseg kritij ter na trajanje zavarovanja.

 

Skrb vzbujajoče je namreč dejstvo, da je bilo kljub zgoraj omenjenim podatkom in temu, da se posamezniki zavedajo večje finančne odgovornosti, ki jo prinašajo življenjske prelomnice, med novosklenjenimi življenjskimi zavarovanji za primer smrti v letu 2018 skoraj tretjino zavarovanj z minimalno zavarovalno vsoto 10.000 evrov.

 

Izračunajte si ustrezno zavarovalno vsoto

Priporočljiv minimum zgolj za nadomestitev izpada dohodka zavarovane osebe je trikratnik njene letne plače. Zato je takoj jasno, da je zavarovalna vsota 10.000 evrov, prenizka.

 

Če upoštevamo povprečno neto plačo v Sloveniji, bi ustrezna zavarovalna vsota morala znašati vsaj 39.000 evrov. Tako bi družini za minimalno priporočljivo obdobje lahko omogočili življenjski standard, primerljiv s tistim, ki ga je imela pred smrtjo bližnjega.

 

Vendar pa ta znesek ni dovolj, da bi z njim svojci pokrili še morebitne finančne dolgove v obliki kreditov oziroma z njim ne bi morali zagotoviti še finančne varnosti vzdrževanih družinskih članov.

 

Priporočljivo zavarovalno vsoto za vas in vašo družino si lahko izračunate s spletnim testom.

 

Poleg konstantne zavarovalne vsote se lahko po novem odločite tudi za padajočo zavarovalno vsoto, kar pomeni, da se zavarovalna vsota med trajanjem zavarovanja linearno znižuje. To pomeni, da je ob preteku dogovorjene zavarovalne dobe enaka 10 % zavarovalne vsote, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja.

 

Zmanjšajte lastna tveganja

Življenjsko zavarovanje za primer smrti je le eden od pomembnih vidikov, s katerimi lahko svojcem zagotovite finančno varnost in poskrbite, da bi jim bilo ob izgubi nekoliko lažje. Ob tem bi prav vsak moral pripraviti vse potrebne dokumente in oporoko, ki bi jo iz odgovornosti do dedičev moral napisati takoj ob pridobitvi premoženja in jo kasneje po potrebi tudi dopolnjevati.

 

Predvsem pa lahko že danes z ustreznim življenjskim slogom in preventivnim ravnanjem ter opustitvijo nekaterih razvad zmanjšate marsikatero tveganje, ki ste mu morda izpostavljeni v življenju.

 

Ugotavljamo namreč, da je bil v obdobju med letoma 2012 in 2017 najpogostejši razlog za uveljavljanje izplačila iz življenjskega zavarovanja za primer smrti sicer bolezen zavarovane osebe, čemur pripisujemo 80 % vseh primerov, kar 12 % skleniteljev pa je umrlo zaradi posledic prometne nesreče. Povprečna starost pokojnega, ki je imel sklenjeno življenjsko zavarovanje za primer smrti, je bila le 46 let.

 

Res je, da izzivov, ki jih prinaša življenje, pogosto ne morete predvideti. Vseeno pa niste popolnoma nemočni, veliko lahko naredite sami.  Z našim aktualnim spletnim testom »Kako tvegano živim?« boste dobili jasen odgovor na to vprašanje in nekaj nasvetov, kako morebitna tveganja zmanjšati, svoj rezultat pa boste lahko primerjali tudi z več kot 3800 drugimi, ki so že rešili test. Med drugim so sodelujoči pritrdili našim podatkom o tveganju, ki ga predstavljajo prometne nesreče – število letno prevoženih kilometrov je namreč za stresom na prvem in nizko telesno aktivnostjo na drugem mestu kar tretji najpogostejši dejavnik tveganja.

 

Premislite, kaj vsa ta tveganja pomenijo za tiste, ki jih imate v svojem življenju najraje.

varčevanje, osebne finance, družina, pokojnina, sklepanje zavarovanj, življenjsko zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih. Dvakrat na leto pa še posebna tematska izdaja Naložbenika.